Події

19 Квітня, 2021 Стало відомо, куди переїхало від­ді­лен­ня не­від­клад­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги у Славуті

У Сла­ву­ті від­ді­лен­ня не­від­клад­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги пе­ре­їха­ло в онов­ле­ний лі­кар­ня­ний ком­плекс. Вже тиж­день як від­ді­лен­ня прий­має хво­рих в онов­ле­ній бу­дів­лі місь­ко­го лі­кар­ня­но­го ком­плек­су «Сла­вутсь­ка місь­ка лі­кар­ня іме­ні Ф. М. Ми­хай­ло­ва».

 

Про це повідомляє ДеньЗаДнем.

 

У но­во­му від­ді­лен­ні май­же у всіх при­мі­щен­нях вста­нов­ле­не ме­дич­не об­ладнан­ня та меб­лі. На сьогод­нішній день там пов­ністю фун­кці­ону­ють ка­бі­не­ти уль­траз­ву­ко­вої ді­аг­ности­ки та фіб­ро­гас­тро­ду­оде­нос­ко­пії (для ур­ген­тних та ста­ці­онар­них хво­рих), трав­мпункт, ог­ля­до­ва, ре­єс­тра­ту­ра хво­рих та ла­бо­ра­то­рія.

«За­вер­шення всіх ро­біт та вста­нов­лення не­об­хідно­го ме­дич­но­го об­ладнан­ня у від­ді­лен­ні не­від­клад­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги очі­ку­єть­ся до кін­ця по­точ­но­го мі­ся­ця», — заз­на­ча­ють у місь­кій лі­кар­ні Сла­ву­ти.

ЧИТАЙ НАС У TELEGRAM
  Підписатися
  Сповістити про
  guest
  0 Коментарі
  Вбудовані Відгуки
  Переглянути всі коментарі