Політика

12 Грудня, 2021 Двоє депутатів на Хмельниччині склали мандати

10 груд­ня у Ше­пе­тівсь­кій район­ній ра­ді від­бу­лося чер­го­ве засідання. Серед питань – дос­тро­ко­ве при­пи­нен­ня пов­но­ва­жень двох де­пу­та­тів 8 скли­кан­ня.

 

 Обоє заз­да­ле­гідь на­пи­са­ли від­по­від­ні за­яви: Ар­ту­р Мов­сі­ся­н («Єв­ро­пей­ська со­лі­дар­ність») та Люд­ми­ла Яни­ши­на («За кон­крет­ні спра­ви»). 

Ар­тур Мов­сі­сян був зас­тупни­ком го­ло­ви пос­тій­ної де­пу­татсь­кої ко­мі­сії з пи­тань со­ці­аль­но-еко­но­міч­но­го роз­витку, про­мис­ло­вос­ті, тран­спор­ту, під­при­єм­ниц­тва, бу­дів­ниц­тва, роз­витку ЖКГ, уп­равлін­ня влас­ністю.

 

Люд­ми­ла Яни­ши­на бу­ла член­ки­нею пос­тій­ної де­пу­татсь­кої ко­мі­сії з пи­тань за­кон­ності, за­по­бі­ган­ня ко­руп­ції, рег­ла­мен­ту, ети­ки, де­пу­татсь­кої ді­яль­нос­ті та міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня.

 

На наступному засіданні ради оголосять пріз­ви­ща но­вих де­пу­та­тів.

ЧИТАЙ НАС У TELEGRAM
  Підписатися
  Сповістити про
  guest
  0 Коментарі
  Вбудовані Відгуки
  Переглянути всі коментарі