Суспільство

3 Березня, 2021 У Шепетівці від COVID-19 помер лікар-стоматолог

1 бе­рез­ня від COVID-19 помер лікар-стоматолог-ортопед ортопедичного кабінету консультативно-діагностичної поліклініки Ше­пе­тівсь­кої ба­га­топ­ро­філь­ної лі­кар­ні Єнжієвський Павло Антонович.

 

Про це повідомила у Фейсбуці го­лов­на лі­карка Шепетівської лікарні Валентина Савчук. Пав­ло Ан­то­но­вич пот­ра­пив у ін­фекцій­не від­ді­лен­ня 12 лю­то­го. За 10 днів його стан по­гір­шився.

22 лю­то­го ми його пе­ре­ве­ли у від­ді­лен­ня анес­те­зі­оло­гії та ін­тенсив­ної те­ра­пії, — заз­на­чив за­ві­ду­вач ВА­ІТ Ва­ле­рій Си­во­ко­нюк. — Вжи­ва­ли всі за­хо­ди, щоб вря­ту­ва­ти жит­тя, але у по­не­ді­лок хво­рий по­мер. Гли­бо­ко су­му­ємо та спів­чу­ва­ємо ро­ди­ні по­кій­но­го. Ду­же хо­чу на­го­ло­си­ти, що на да­ний мо­мент COVID-19 став аг­ре­сив­ні­ший та не­пе­ред­ба­чу­ва­ний. До то­го ж, вик­ли­кає біль­ше ус­клад­нень, ніж пе­ред­ба­ча­ли. Хо­чу звер­ну­ти ува­гу, що ко­ро­на­ві­рус по­мо­лод­шав: на­віть у Ше­пе­тів­ці в ді­тей ПЛР-тес­ти є по­зи­тив­ні, а нас­лідки за­би­ра­ють жит­тя у мо­ло­дих лю­дей. Бе­ре­жіть се­бе, дот­ри­муй­тесь мас­ко­во­го ре­жи­му.

ЧИТАЙ НАС У TELEGRAM
  Підписатися
  Сповістити про
  guest
  0 Коментарі
  Вбудовані Відгуки
  Переглянути всі коментарі