Суспільство

6 Квітня, 2021 У ставку на Хмельниччині знайшли тіло хлопця

Напередод­ні, 5 квіт­ня, жи­те­лі се­ла Плес­ни Шепетывськоъ ОТГ виявили у міс­це­во­му став­ку ті­ло.

 

Про це повідомляє «День за днем».

 

Про зникнення 25-річного Дмитра Широкшина ста­ло ві­до­мо ще 28 лис­то­па­да 2020 ро­ку. То­го ве­чо­ра мо­ло­дик вий­шов зі сво­го бу­дин­ку і не по­вер­нувся. По­над чо­ти­ри мі­ся­ці по­шу­ків не да­ли жод­них ре­зуль­та­тів.

“До нас звер­ну­ли­ся пра­ців­ни­ки по­лі­ції. Ря­ту­валь­ни­ки ли­ше діс­та­ли ті­ло з во­ди та доп­ра­ви­ли на ме­дек­спер­ти­зу”, — по­ві­до­мив для «День за днем» Вік­тор Мат­вій­чук, на­чаль­ник Ше­пе­тівсь­ко­го район­но­го сек­то­ру ГУ ДСНС у Хмель­ницькій об­ласті.

Ним ви­явив­ся ра­ні­ше зник­лий Дмит­ро Ши­рок­шин. Сум­ною звіс­ткою у со­ці­аль­них ме­ре­жах по­ді­ли­ла­ся його ма­ти Люд­ми­ла Ци­га­нюк.

“При­чи­на смер­ті — утоп­лення. Зник, ко­ли тем­пе­ра­ту­ра по­віт­ря бу­ла низь­ка. Че­рез по­теп­ління ті­ло по­ча­ло руй­ну­ва­ти­ся та вип­ливло”, — заз­на­чив Ва­ле­рій Ку­хар­чук, за­ві­ду­вач від­ді­лен­ня Ше­пе­тівсь­ко­го між­район­но­го від­ді­лен­ня су­до­во-ме­дич­ної ек­спер­ти­зи.

Вис­ловлюємо спів­чуття рідним по­мер­ло­го.

 

ЧИТАЙ НАС У TELEGRAM
  Підписатися
  Сповістити про
  guest
  0 Коментарі
  Вбудовані Відгуки
  Переглянути всі коментарі